Ofiara na parafię

Aktualności - rozwinięcie

Pielgrzymka do Ziemi Świętej odwołanaInformujemy, że pielgrzymka do Ziemi Świętej planowana  w terminie 29.01-05.02.2021 r., organizowana przez Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne  Via Santa sp. z o.o. nie odbędzie  się z przyczyn niezależnych od organizatora.  Powodem jest pandemia koronawirusa  i  zawieszone loty.

 

Każdy uczestnik jest proszony o wystosowanie  pisma o zwrot wpłaconych pieniędzy następującej treści:

 

'W związku z  pandemią koronawirusa COVID-19 , która uniemożliwiła odbycie wyjazdu pielgrzymkowego do Ziemi Świętej w planowanym terminie 29.01-5.02.2021, zwracam się z żądaniem zwrotu wpłaconych pieniędzy (zaliczek) w kwocie……………………. na nr konta : ………………………………………………………

 

Podpis

Imię Nazwisko

Adres

Nr tel.'

 

Powyższe pismo należy wysłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na adres :

 

Via Santa Sp. z.o.o

Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne

42-217 Częstochowa

Ul. 3 Maja 22/24

 

W razie braku pisemnej odpowiedzi, należy ponowić pismo z żądaniem zwrotu pieniędzy i na tym na razie poprzestać. 

 
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.