Ofiara na parafię

Grupy Parafialne

STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSAMsza św. wynagradzająca i spotkania formacyjne w pierwszy piątek miesiąca 

Opiekun: ks. Grzegorz Wieczorek

 

W Parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach - Kamieniu zostało założona Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada Roku Pańskiego 2007. Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka - s. Maria od Najświętszego Serca.

Współczesne statuty Arcybractwa, zachęcając do propagowania kultu Najświętszego Serca jako „najbardziej pożądanej formy autentycznej pobożności względem Jezusa Chrystusa” wyznaczają związane z tym praktyki. Jedną z nich jest Godzina Obecności. Jej przeżywanie nie polega na spędzeniu godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lecz na ofiarowaniu Panu Jezusowi wszystkiego, co się wydarzy podczas wybranej godziny w ciągu dnia w duchu uwielbienia i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa. Współpracując z łaską Bożą, przez modlitwę i rzetelne wykonanie swoich codziennych obowiązków, członkowie odpowiadają miłością na miłość Bożego Serca. Symboliczne zapisanie na Zegarze Straży jest znakiem podjętego zobowiązania do uświęcenia wybranej godziny, a następnie całego życia.

 

Oprócz codziennej Godziny Obecności zaleca się częste nawiedzanie i adoracje Najświętszego Sakramentu oraz udział w Ofierze Eucharystycznej - z Komunią św. wynagradzającą, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca i w czasie nabożeństw eucharystycznych, sprawowanych w duchu zadośćuczynienia Sercu Zbawiciela za wyrządzone Mu zniewagi w Najświętszym Sakramencie. Nowenna dziewięciu pierwszych piątków miesiąca jest podstawową formą czczenia Serca Jezusa. Innym ważnym strażowym nabożeństwem jest Godzina Święta, odprawiana w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. W czerwcu członkowie Arcybractwa obchodzą główne święto patronalne - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Miłość do Bożego Serca Jezusa skłania ich do pielęgnowania w sobie pobożności indywidualnej, wyrażającej się w akcie osobistego poświęcenia Sercu Bożemu i intronizacji Bożego Serca w rodzinie. Intensywne życie modlitwy, prowadzące do doskonałości chrześcijańskiej, znajduje swój wyraz w czynnej miłości bliźniego. Członkowie Straży nie pozostają obojętni na potrzeby parafii, środowiska w którym żyją, czy też współbraci ze wspólnoty. Jako grupa modlitewna są organizatorami lub współorganizatorami wielu nabożeństw i uroczystości religijnych w parafii.

 

Realizacja celów i zadań Arcybractwa możliwa jest przez stałą formację jego członków. Comiesięczne spotkania w Domu Parafialnym pod kierunkiem księdza Opiekuna służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc. W pierwsze piątki miesiąca dokonuje się losowania biletów zelatorskich, zawierających wskazówki ascetyczne na dany miesiąc. Opiekę duchową nad naszą grupą sprawuje kapłan. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się zelator oraz kronikarz i skarbnik.

 

Do Straży Honorowej może należeć każdy. Dziecko, młodzieniec, starzec, kobieta czy mężczyzna, osoba zamężna, samotna, poświęcona Bogu, zakonnik, zakonnica, ksiądz, biskup, papież... W naszej Parafii działa Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, do którego i Ty możesz należeć. Wybierz Godzinę Obecności przy Sercu Jezusa, wypełnij formularz oddaj go w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Otrzymasz dokumenty potwierdzające przyjęcie i zostaniesz wpisany do Księgi brackiej.

 

Wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa gromadzi się na spotkaniach:
- Godzina Święta - adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele parafialnym w pierwsze czwartki miesiąca o 18.50
- Czuwanie modlitewne Arcybractwa w pierwsze piątki miesiąca o 17.00
- Uroczysta Msza święta wynagradzająca w pierwsze piątki miesiąca o 18.00
- Spotkania formacyjno - modlitewne w pierwsze piątki miesiąca po wieczornej Mszy św.
- Pielgrzymki do sanktuariów krajowych i zagranicznych
- Adoracje Najświętszego Sakramentu zawsze o 15.00 podczas:
      - Czterdziestogodzinnego nabożeństwa
      - Wiecznej adoracji w Parafii
      - Adoracji przy „Ciemnicy” w Wielki Piątek
      - Adoracji przy „Bożym Grobie” w Wielką Sobotę

W Arcybractwie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa nic nie obowiązuje pod grzechem.

Msze święta za Parafian należących do naszego Arcybractwa są sprawowane w następujące dni:
- Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
- Wspomnienie św. Marii Magdaleny - 22 lipca
- Wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej - 14 września
- Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque - 14 października
- Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty - 27 grudnia
- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Wielką radością naszej Wspólnoty jest szczególna obecność św. Małgorzaty Marii Alacoque w znaku jej relikwii, które zostały do Parafii sprowadzone z Paray-le-Monial w 2008 roku. Relikwiom św. Małgorzaty oddajemy cześć zawsze w pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św.

 

Ważne informacje:

-Akty oddania się Sercu Jezusa

-Historia kultu Serca Bożego

-Św. Małgorzata Maria Alacoque

-Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

-Intronizacja Serca Jezusa

-Obietnice Najświętszego Serca Pana Jezusa

-Godzina Święta z Bożym Sercem

-Obraz Bożego Serca

-Serce Jezusa w sztuce

-Postacie czcicieli Serca Jezusa

-O wspólnocie Arcybractwa NSPJ na stronie Wizytek

-Modlitwy

-Duchowość Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

-O wspólnocie Arcybractwa NSPJ na stronie Katolickiego Magazynu internetowego

 

 JEŻELI PRAGNIESZ ...
- wynagradzać za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Zbawiciela,
- codziennie ofiarować jedną godzinę dnia, w czasie dobrowolnie wybranym, nie przerywając swoich zajęć i obowiązków,
- poznać głębiej Miłość Serca Jezusa przez częste przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca,
- poświęcić się Najświętszemu Sercu Jezusa,
- przepoić swoje życie szczególną miłością braterską,

wstąp w szeregi Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Może właśnie teraz Chrystus wzywa Cię, abyś stanął pod Jego Sztandarem i pełnił Straż Honorową przy Jego Sercu przebitym włócznią za nasze grzechy? 
Odpowiedz na Jego wezwanie, wypełnij formularz wpisowy i przyjdź na spotkanie z Nim w Eucharystii w każdy pierwszy piątek miesiąca, On serdecznie zaprasza i czeka na ciebie.

 
menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.