Ofiara na parafię

Grupy Parafialne

MĘSKI PLUTON RÓŻAŃCA

  

  

Szczególną formą propagowania Modlitwy Różańcowej przez mężczyzn są tzw. Męskie Plutony Różańca, których powstanie zainspirowały słowa z Listu do Efezjan (6, 10-13) „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko”. 

Stajemy więc do walki! Modlitwa mężczyzn ma w sobie coś z walki, dlatego mężczyznom łatwiej jest trwać w formacji przypominającej zasadami wojskowy pluton. Funkcjonowanie każdego plutonu określają jasno następujące zasady:

Męski Pluton Różańca składa się z 21 mężczyzn. Każdy z nich codziennie odmawia jedną tajemnicę Różańca („Ojcze nasz”, 10 razy „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”), modlitwę do św. Michała Archanioła, wezwanie do św. Jana Pawła II oraz do św. Józefa – patrona wszystkich plutonów. Modlitwę kończy wezwanie: „Prowadź nas, Panie, drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa”.

Ponieważ mamy 20 tajemnic różańca – dwudziestu żołnierzy plutonu odpowiada za to, żeby każdego dnia został odmówiony cały różaniec, 21 jest w rezerwie.

Raz w miesiącu następuje zmiana tajemnic, które przydziela dowódca plutonu oraz tzw. braterskich dwójek. Chodzi o to, że każdy modląc się w ciągu miesiąca pamięta szczególnie o jednym ze swoich kolegów z plutonu i powierza jego intencje i jego samego Bogu.      

Ile dobra stało się za przyczyną ich modlitwy, wie tylko Bóg.

 

Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec

 

 


RODZINA BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

BŁ. EDMUND BOJANOWSKI

 

 

 

Opiekun najsłabszych i pogardzanych przez innych, patriota, społecznik i apostoł ludu wiejskiego.

Świecki założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Zostawił wiele cennych wskazówek o wdzięczności za Boże Miłosierdzie, służbie innym i świętości.

  

Co roku przybywa ludzi świeckich, którzy chcą żyć jak błogosławiony Edmund. Działalność Rodziny Edmundowej ma charakter modlitewny, formacyjny, a szczególnie charytatywny. Opiekę duchową i formacyjną sprawują Siostry Służebniczki.

 

Spotkania

W każdą trzecią środę miesiąca o godz. 16.30 spotykamy się w salkach parafialnych. Grupa parafialna - Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego stara się, zgodnie z Jego ideałami, dbać o rozwój duchowy dzieci. Organizuje: półkolonie parafialne, wyjazdy i spotkania dla dzieci i młodzieży. Comiesięczne spotkania formacyjne prowadzi siostra zakonna ze zgromadzenia założonego z inspiracji bł. Edmunda. Zapraszamy!!!

 

 Życiorys Błogosławionego i charyzmat 

Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. Otrzymał on rzetelne wykształcenie katolickie. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, jego głównym charyzmatem okazała się praca społeczna i charytatywna. Zakładał czytelnie dla ludu, rozpowszechniając dobre czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym. Mimo słabego zdrowia robił wszystko, by nieść pomoc ludowi wiejskiemu, organizował ochronki dla dzieci i opiekę nad chorymi.

3 maja 1850 r. założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej.
Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie. Zmarł 7 sierpnia 1871 r. na plebanii w Górce Duchownej, w opinii świętości.

Beatyfikacja odbyła się w Warszawie 13 czerwca 1999 r.  Stała się ona „iskrą zapalną” do założenia Stowarzyszenia „Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego”.

 

 

 

 

 


DOROŚLI LEKTORZY

Ta grupa skupia osoby dorosłe, które  po odpowiednim przygotowaniu, czytają słowo Boże podczas liturgii. Opiekunem jest ks. Adam Kuchta.


RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

Wspólnota modlitewno-formacyjna, która powstała z inicjatywy pani Elżbiety Kubicy, skupia rodziców modlących się za swoje dzieci w różnym wieku, również dorosłe.  Opiekunem jest ks. proboszcz. Spotkania formacyjne odbywaja się raz w miesiącu, najczęściej w 3 poniedziałek miesiąca po Mszy wieczornej. 


KATECHEZA DLA DOROSŁYCH

Spotkania odbywaja sie w formule cyklu 6-10 katechez wiosna i jesienią.

Terminy są podawane w ogłoszeniach parafialnych.

Stwarzają okazję wysłuchania konferencji na ważne czy trudne tematy religijne i światopoglądowe, zadawania pytań duszpasterzowi bądź zaproszonemu gościowi (prelegentowi), uczestniczenia w dyskusji. 

Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec


WSPÓLNOTA DOROSŁYCH

Wspólnota powstała po pierszym Kursie Alfa w naszej parafii (2016 r.).

Każdy dorosły szukąjacy możliwości formacji religijnej może do niej należeć.

Spotkania z reguły odbywaja się w trzeci czwartek miesiąca o godz. 19.30.

W programie spotkania znajdziemy konferencję ks. proboszcza, spotkania w małej grupie, spotkanie integracyjne przy kawie i cieście lub kolacji.

Organizuje się także dodatkowe spotkania modlitewne i wyjazdy weekendowe.

Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec


WSPÓLNOTA 'W DRODZE'

Wspólnota ma charakter międzyparafialny.

Czerpie z doświadczenia Odnowy w Duchu Świętym i Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Spotkania formacyjne w naszej parafii odbywają się raz w miesiącu.

Wspólnota prowadzi w naszej parafii Wieczory Uwielbienia i przygotowuje Eucharystie z homilią o poszczególnych częściach Mszy świętej.

Opiekun: ks. Marek Skrzydlewski.


KRĄG BIBLIJNY

Spotkania odbywaja się dwa razy w tygodniu w środy o godz. 18.45.

Umożliwiają lepsze poznanie Pisma św. i wdrażanie go w życie.

Opiekun: ks. Radosław Adamiak. 


PARAFIALNA GRUPA MĘSKA

Grupa mężczyzn naszej parafii formuje sie na comiesięcznych spotkaniach oraz często organizuje różne prace na terenie parafii, np. porządkowe, remontowe.

Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec


CZCICIELE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

W każdy poniedziałek, po Mszy porannej, mężczyźni z Parafialnej Grupy Męskiej prowadzą nabożeństwo do św. Józefa. Nabożeństwo odbywa się przy figurze św. Józefa, która w naszym kościele znajduje się w ołtarzu Maryi Niepokalanej.


GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec

 

Grupa przybrała nazwę 'Nadzieja'. Spotkanie odbywaja się raz w miesiącu w sobotę o godz. 16.30.

Pierwsza część to nabożeństwo z modlitwą za chorych i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Druga część to spotkanie w domu parafialnym - czas na krótką konferencję, spotkanie z zaproszonym gościem i rozmowę przy kawie i cieście. 


KOŚCIÓŁ DOMOWY


Opiekun:
 ks. Marek Skrzydlewski

 

 
 Witamy wszystkich członków i sympatyków
 Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie!
 Tematem roku 2017/2018 są słowa ks. F. Blachnickiego: 'Służę, więc jestem'
 

 Oaza rodzin

 

CZYM JEST DOMOWY KOŚCIÓŁ?
Rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W 1973 roku rozpoczęła się formalna działalność ruchu w wyniku organizacji pierwszych rekolekcji dla rodzin w Krościenku nad Dunajcem. Po dzień dzisiejszy znajduje się tam Centrum DK.

DLA KOGO ?
Rodzin, które chcą pogłębić wiarę i wzajemne relacje.

W JAKIM CELU?
Małżeństwa spotykają się wspólnie raz w miesiącu  w małych grupach małżeństw z kapłanem by dzielić się swą wiarą i życiem. To owocuje umocnieniem małżeństwa, udzielaniem sobie wzajemnego wsparcia między małżeństwami oraz ożywianiem wiary w rodzinie. Jest to dobra forma pogłębiania wiary dla wszystkich członków rodziny. 

 

  Domowy Kościół

 

Obecnie w naszej parafii obecny jest jeden krąg Domowego Kościoła (5 małżeństw). Zapraszamy chętnych do naszej wspólnoty, jedynym warunkiem jest małżeństwo sakramentalne. Wiek i staż małżeński nie mają znaczenia.

Dzwońcie, ustalimy termin spotkania, naprawdę warto ! 

 

KONTAKT Z NAMI:

rejondkpiekary@gmail.com

tel. 721459453

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA: 

www.dk.oaza.pl
www.katowice.oaza.pl
http://infodk.pl

Facebook: https://www.facebook.com/domowykosciolkatowice

 

Moderatorem i opiekunem duchowym DK w naszej parafii jest ks. Grzegorz Wieczorek.


PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Termin spotkań podawany w ogłoszeniach parafialnych.

Nasza Rada składa się z maksymalnej liczby osób - 25.

Reprezentuje różne środowiska parafialne oraz różne grupy i wspólnoty parafialne. 

Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec 


CHÓR PARAFIALNY 'ŚWIĘTA BARBARA'

 

Spotkania i próby w środy o 18.00 

Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec

 

Chór Święta Barbara przy naszej parafii powstał w 1977 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Eugeniusz Górnika.

Pierwszym prezesem był pan Norbert Franielczyk, dyrygentem pan Stefan Tryba. Nazwę swą chór zawdzięcza temu, że większość chórzystów była związana z górnictwem, a patronką górników jest św. Barbara. Obecnie chór liczy około 30 członków.

Główną działalność chór prowadzi na terenie naszej macierzystej parafii, biorąc udział w licznych uroczystościach kościelnych, jak Msze święte, nabożeństwa różańcowe, majowe, uroczystość Bożego Ciała, nabożeństwa bożonarodzeniowe i wielkopostne. Poza tym chór uczestniczy w koncertach organizowanych przez Okręg Piekarski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (są to koncerty o charakterze religijnym - kolędy, pieśni maryjne, oraz z okazji świąt narodowych).

Poza wyżej wymienionymi występami chór uczestniczy również w koncertach organizowanych innych miastach (Katowice, Chorzów, Żychcice, Ustroń, Szczyrk, Bochnia, Łagiewniki i inne). Chór współpracuje z katowickim chórem 'Dei Patris' organizując wiele wspólnych występów. Repertuar naszego chóru obejmuje łącznie około 100 utworów religijnych i świeckich.
Chórem dyrygowali: od 1977 do 1995 Stefan Tryba, od 1995 do 2008 Piotr Gajos, od 2009-2017 Agnieszka Sochanek, a od 2017 Anna Goj.

Obecny Zarząd:

- Dyrygent - Anna Goj 
- prezes - Marek Ledwoń
- zca-prezesa - Małgorzata Dworaczek
- skarbnik - Joanna Kurzac
- sekretarz - Justyna Cichowska
- członek - Paweł Rosa 
- kronikarz - Małgorzata Dworaczek

Próby odbywają się w środy o godz. 18.00 w salce parafialnej.


Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiących śpiew na próby naszego chóru. Chętni mogą się zgłosić bezpośrednio na próbę chóru w każdą środę.

 


STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Msza św. wynagradzająca i spotkania formacyjne w pierwszy piątek miesiąca 

Opiekun: ks. Marek Skrzydlewski

 

W Parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach - Kamieniu zostało założona Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada Roku Pańskiego 2007. Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka - s. Maria od Najświętszego Serca.

Współczesne statuty Arcybractwa, zachęcając do propagowania kultu Najświętszego Serca jako „najbardziej pożądanej formy autentycznej pobożności względem Jezusa Chrystusa” wyznaczają związane z tym praktyki. Jedną z nich jest Godzina Obecności. Jej przeżywanie nie polega na spędzeniu godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lecz na ofiarowaniu Panu Jezusowi wszystkiego, co się wydarzy podczas wybranej godziny w ciągu dnia w duchu uwielbienia i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa. Współpracując z łaską Bożą, przez modlitwę i rzetelne wykonanie swoich codziennych obowiązków, członkowie odpowiadają miłością na miłość Bożego Serca. Symboliczne zapisanie na Zegarze Straży jest znakiem podjętego zobowiązania do uświęcenia wybranej godziny, a następnie całego życia.

 

Oprócz codziennej Godziny Obecności zaleca się częste nawiedzanie i adoracje Najświętszego Sakramentu oraz udział w Ofierze Eucharystycznej - z Komunią św. wynagradzającą, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca i w czasie nabożeństw eucharystycznych, sprawowanych w duchu zadośćuczynienia Sercu Zbawiciela za wyrządzone Mu zniewagi w Najświętszym Sakramencie. Nowenna dziewięciu pierwszych piątków miesiąca jest podstawową formą czczenia Serca Jezusa. Innym ważnym strażowym nabożeństwem jest Godzina Święta, odprawiana w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. W czerwcu członkowie Arcybractwa obchodzą główne święto patronalne - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Miłość do Bożego Serca Jezusa skłania ich do pielęgnowania w sobie pobożności indywidualnej, wyrażającej się w akcie osobistego poświęcenia Sercu Bożemu i intronizacji Bożego Serca w rodzinie. Intensywne życie modlitwy, prowadzące do doskonałości chrześcijańskiej, znajduje swój wyraz w czynnej miłości bliźniego. Członkowie Straży nie pozostają obojętni na potrzeby parafii, środowiska w którym żyją, czy też współbraci ze wspólnoty. Jako grupa modlitewna są organizatorami lub współorganizatorami wielu nabożeństw i uroczystości religijnych w parafii.

 

Realizacja celów i zadań Arcybractwa możliwa jest przez stałą formację jego członków. Comiesięczne spotkania w Domu Parafialnym pod kierunkiem księdza Opiekuna służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc. W pierwsze piątki miesiąca dokonuje się losowania biletów zelatorskich, zawierających wskazówki ascetyczne na dany miesiąc. Opiekę duchową nad naszą grupą sprawuje kapłan. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się zelator oraz kronikarz i skarbnik.

 

Do Straży Honorowej może należeć każdy. Dziecko, młodzieniec, starzec, kobieta czy mężczyzna, osoba zamężna, samotna, poświęcona Bogu, zakonnik, zakonnica, ksiądz, biskup, papież... W naszej Parafii działa Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, do którego i Ty możesz należeć. Wybierz Godzinę Obecności przy Sercu Jezusa, wypełnij formularz oddaj go w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Otrzymasz dokumenty potwierdzające przyjęcie i zostaniesz wpisany do Księgi brackiej.

 

Wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa gromadzi się na spotkaniach:
- Godzina Święta - adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele parafialnym w pierwsze czwartki miesiąca o 18.50
- Czuwanie modlitewne Arcybractwa w pierwsze piątki miesiąca o 17.00
- Uroczysta Msza święta wynagradzająca w pierwsze piątki miesiąca o 18.00
- Spotkania formacyjno - modlitewne w pierwsze piątki miesiąca po wieczornej Mszy św.
- Pielgrzymki do sanktuariów krajowych i zagranicznych
- Adoracje Najświętszego Sakramentu zawsze o 15.00 podczas:
      - Czterdziestogodzinnego nabożeństwa
      - Wiecznej adoracji w Parafii
      - Adoracji przy „Ciemnicy” w Wielki Piątek
      - Adoracji przy „Bożym Grobie” w Wielką Sobotę

W Arcybractwie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa nic nie obowiązuje pod grzechem.

Msze święta za Parafian należących do naszego Arcybractwa są sprawowane w następujące dni:
- Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
- Wspomnienie św. Marii Magdaleny - 22 lipca
- Wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej - 14 września
- Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque - 14 października
- Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty - 27 grudnia
- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Wielką radością naszej Wspólnoty jest szczególna obecność św. Małgorzaty Marii Alacoque w znaku jej relikwii, które zostały do Parafii sprowadzone z Paray-le-Monial w 2008 roku. Relikwiom św. Małgorzaty oddajemy cześć zawsze w pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św.

 

Ważne informacje:

-Akty oddania się Sercu Jezusa

-Historia kultu Serca Bożego

-Św. Małgorzata Maria Alacoque

-Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

-Intronizacja Serca Jezusa

-Obietnice Najświętszego Serca Pana Jezusa

-Godzina Święta z Bożym Sercem

-Obraz Bożego Serca

-Serce Jezusa w sztuce

-Postacie czcicieli Serca Jezusa

-O wspólnocie Arcybractwa NSPJ na stronie Wizytek

-Modlitwy

-Duchowość Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

-O wspólnocie Arcybractwa NSPJ na stronie Katolickiego Magazynu internetowego

 

 JEŻELI PRAGNIESZ ...
- wynagradzać za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Zbawiciela,
- codziennie ofiarować jedną godzinę dnia, w czasie dobrowolnie wybranym, nie przerywając swoich zajęć i obowiązków,
- poznać głębiej Miłość Serca Jezusa przez częste przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca,
- poświęcić się Najświętszemu Sercu Jezusa,
- przepoić swoje życie szczególną miłością braterską,

wstąp w szeregi Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Może właśnie teraz Chrystus wzywa Cię, abyś stanął pod Jego Sztandarem i pełnił Straż Honorową przy Jego Sercu przebitym włócznią za nasze grzechy? 
Odpowiedz na Jego wezwanie, wypełnij formularz wpisowy i przyjdź na spotkanie z Nim w Eucharystii w każdy pierwszy piątek miesiąca, On serdecznie zaprasza i czeka na ciebie.

 


BRACTWO SZKAPLERZNE im. Sługi Bożego Biskupa Nankera

 

Termin miesiecznych Mszy św. i spotkań formacyjnych podawany w ogłoszeniach parafialnych
Opiekun: ks. Marek Skrzydlewski

 

Bractwo Szkaplerza karmelitańskiego jest zrzeszeniem wiernych, którzy dążą do doskonałej miłości w świecie zgodnie z duchem Zakonu karmelitańskiego, uczestniczą w jego życiu i mają udział w jego łaskach duchowych przez wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w myślach, pragnieniach i czynach. Pobożność maryjna wyrażająca się przez szkaplerz, dzięki swej historii i ewolucji, dotyczy dziś wielu środowisk, które w różnym stopniu utożsamiają się z rodziną karmelitańską i do niej przynależą.

 

Obejmują one:
- zakonników i zakonnice,
- Świecki Zakon (zwany niegdyś Trzecim Zakonem),
- przynależących do Bractwa Szkaplerznego,
- osoby, które przyjęły Szkaplerz i żyją jego duchowością w różnych formach zrzeszania się,
- osoby, które przyjęły Szkaplerz i żyją jego duchowością, ale bez żadnej formy zrzeszania się.

 

 

Wszyscy zobowiązani są do gorliwego życia maryjnością charakterystyczną dla karmelitańskiej duchowości, każdy jednak w sposób odpowiadający więzi łączącej go z wyżej wymienioną „Rodziną Maryi”. W naszej Parafii rozpoczęto starania o erygowanie Bractwa Szkaplerznego.

 

Ważne informacje:
- Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne o. Jana Ewangelisty Krawczyka OCD
- Życzenia wielkanocne o. Jana Ewangelisty Krawczyka OCD
- Normy praktyczne dla osób włączonych w Rodzinę Karmelu
- Informacje praktyczne
- Normy dla Bractw Szkpalerznych
- Modlitwa św. Bernarda
- Modlitwy do Matki Boskiej Szkaplerznej
- Nowenna do Matki Boskiej Szkaplerznej
- Święci i błogosławieni czciciele Matki Boskiej Szkaplerznej
- Sztandar Bractwa Szkaplerznego
- Śpiewnik Bractwa Szkaplerznego 

 

 

 

 


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE - OAZA MŁODZIEŻOWA

 

Spotkania w piątki od 19.00 do 21.00 w salkach katechetycznych.
Opiekun: ks. Radosław Adamiak

Odwiedź naszą stronę

 

Do naszej wspólnoty oazowej należy młodzież gimnazjum, szkół średnich, a także młodzież starsza (studiująca oraz już pracująca).


Każdy animator ma swoją grupę, z którą prowadzi spotkania. Oprócz tego mamy spotkania ogólne, adorację Najświętszego Sakramentu w kościele oraz pogodny wieczór. Każdemu spotkaniu towarzyszy śpiew piosenek oazowych przy akompaniamencie gitar. Atmosfera jest zawsze bardzo radosna. Często spędzamy razem czas na równych wycieczkach oraz wypadach na kręgle czy do kina. Latem wielu z nas wyjeżdża na rekolekcje. Jest to cudowny czas duchowej odnowy i poznawania nowych przyjaciół z innych wspólnot oazowych.

 

Chcemy jeszcze wspomnieć, że z naszej wspólnoty wyszło kilku kapłanów: ks. Jerzy Wójcik, ks. Paweł Piontek (kapelan wojskowy), ks. Rafał Lar (misjonarz w Kazachstanie), ks. Mirosław Banaś oraz ks. Grzegorz Szołucha.

 

Jeżeli masz ochotę na bliższe poznanie Boga i zawarcie nowych przyjaźni oraz miłe spędzenie wolnego czasu to zapraszamy na spotkania w każdy piątek o godz. 19.00 (po Mszy św.) w salce katechetycznej obok kościoła (chyba że w tym dniu jest akurat miesięczna msza młodzieżowa). Czekamy również na Ciebie!

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o kamieńskiej oazie to zapraszamy na naszą stronę internetową:  www.oaza-kamien.za.pl

 

 

 

 


SCHOLA DZIECIĘCA

 

Spotkania i próby w niedziele od 10.30 do 11.30 w salkach katechetycznych
Opiekun: , Anna Gajdzik, Ewa Październiok, ks. Adam Kuchta

(wcześniejsi opiekuni: ks. Grzegorz Kwiecień 2008-2011, ks. Bartłomiej Szymczak 2011-2014 i ks. Tomasz Rafalski 2014-2018)i ks. Tomasz Bieras 2018-2021)

Odwiedź naszą stronę na facebooku

 

Początki naszej parafialnej Scholi Dziecięcej sięgają września 2008 roku. Wtedy to, na zaproszenie skierowane przez ks. Grzegorza Kwiecień i p. Ani Gajdzik do wszystkich dzieci odpowiedziało 14 dziewczynek, które przyszły na pierwsze spotkanie Scholki.


Dzisiaj (styczeń 2017) nasza rozśpiewana grupa liczy 65 osób (ta liczba utrzymuje się od prawie 6 lat). Tworzą ją przedszkolaki, uczniowie podstawówek oraz młodzież gimnazjalna i szkół średnich. Opiekę nad Scholą sprawuje ks. Tomasz Bieras, katechetki: Anna Gajdzik- odpowiadająca również za stronę muzyczną, Ewa Październiok. Swoją pomocą i talentem muzycznym wspiera nas również p. Marek Gajdzik.

Zawsze też możemy liczyć na wsparcie i pomoc naszych „Rodziców Scholkowych”, którzy nam wiernie towarzyszą w przeróżnych przedsięwzięciach i również z nami śpiewają. Jesteśmy więc jak Rodzina Scholkowa :)

 

Naszym śpiewem chcemy oddawać cześć Panu Bogu, ale pragniemy też innych w to radosne chwalenie Pana Boga angażować. W każdy czwartek przed Mszą św. szkolną ćwiczymy wraz z dziećmi śpiewy, które później towarzyszą nam podczas Eucharystii. Natomiast co niedzielę od godz. 9.20 śpiewamy przed Mszą św. Po Mszy św. spotkamy się w salce katechetycznej na próbie, która trwa od godz. 10.30 - 11.30. Jest to bardzo radosny czas wspólnego bycia ze sobą. Angażujemy się również w prowadzenie śpiewu podczas różnych nabożeństw dla dzieci, rorat,  rekolekcji szkolnych. Kolędowaliśmy nie tylko w naszej parafii, ale też w: parafii NSPJ
w Brzezinach, NSPJ i św. Jana Bosko w Katowicach- Piotrowicach, św. Antoniego
w Chorzowie, NSPJ w Świętochłowicach- Piaśnikach, NMP i św. Bartłomieja
w Piekarach Śl. Śpiewaliśmy w Archikatedrze katowickiej podczas Dnia Wspólnoty Dzieci Maryi, w Pszczynie, gdzie świętowaliśmy urodziny bł. Piotra Jerzego Frassatiego.
Podczas ŚDM Kraków 2016 gościliśmy w naszej parafii młodzież z Kazachstanu przygotowując również uroczystość Pierwszej Komunii św. i Bierzmowania dla trójki Młodych z tej grupy.

                                      
W naszej rozśpiewanej gromadce czujemy się bardzo dobrze. Razem spędzamy również czas na różnych wyjazdach. Udało nam się wyruszyć na kilkudniowe wyprawy w Tatry (Murzasichle dwukrotnie), do Bielska- Białej Lipnika (też dwukrotnie), Szczyrku, Brennej. Na swoim koncie mamy też jednodniowe wycieczki m.in. do: Wieliczki, Brennej, Wrocławia, Opola, Rud Raciborskich, Wisły, Ustronia, Krakowa, Pogórza, Pszczyny.

Nasze zamiłowanie do muzyki ogólnie pojętej wyrażamy też organizując Bale Karnawałowe :) W tym roku będzie to już nasz 8 bal, podczas którego bawią się parafialne grupy dziecięce i młodzieżowe oraz dzieci z parafii.

 

Zapraszamy do Scholi wszystkie dzieci jak i młodzież, które lubią śpiewać. Niedzielne spotkanie rozpoczynamy Mszą św. o godz. 9.20, a po niej od godz. 10.30 do 11.30 ćwiczymy śpiew w salce. 

I pamiętajmy, że „Kto śpiewa, dwa razy się modli”.

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej to zapraszamy na naszą stronę na facebooku

 

 


DZIECI MARYI

 

Spotkania w soboty od 10.00 do 12.00 w salkach katechetycznych
Opiekun: ks. Adam Kuchta

 

 

Jesteśmy grupą dzieci i młodzieży zgromadzonej przy osobie Maryi Niepokalanie Poczętej. Naszym głównym celem jest szerzenie Jej kultu w parafii, do której należymy. Wszystko zaczęło się w 1979 roku kiedy w naszej parafii została utworzona grupa Dzieci Maryi. Spotykamy się w soboty o godzinie 10.00 (do 12.00). Na spotkaniach pogłębiamy naszą wiarę przez modlitwę, rozważanie Pisma Świętego, a także przez śpiew piosenek i zabawę. Nasza służba wyraża się przez aktywny udział w Eucharystii i nabożeństwach, zwłaszcza majowych i różańcowych. W okresie świąt robimy kartki i ozdoby świąteczne. W karnawale bawimy się na balach przebierańców, w okresie letnich na ogniskach i wycieczkach.

 

Najważniejszym dniem każdego Dziecka Maryi jest 8 grudnia - święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu uroczyście przyjmowane są nowe dzieci do naszej wspólnoty, które składają przyrzeczenia wiernej służby Niepokalanej, a pozostali członkowie odnawiają swoje przyrzeczenia. Zewnętrznym znakiem przynależenia do grupy Dzieci Maryi jest medalik z wizerunkiem Niepokalanej. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszej wspólnocie lub zobaczyć zdjęcia to zapraszamy na naszą stronę internetową: www.dziecimaryi.piotrpawel.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARAFIALNY ZESPÓŁ SŁUŻBY LITURGICZNEJ

Kandydaci - spotkania w środy o 16.30 do 17.00
Ministranci - spotkania w soboty od 9.00 do 10.00
Lektorzy - spotkania we wtorki o 19.00 do 20.00
Ministranci seniorzy - spotkania zapowiadane w ogłoszeniach parafialnych
Opiekun: ks. Adam Kuchta

 

 

SŁUŻBA LITURGICZNA

Ministranci są najstarszą wspólnotą działającą przy naszej Parafii. Należy przypuszczać, że od samego początku, czyli od roku 1277 ministranci służyli w kamieńskim kościele.

Obecnie Wspólnota Służby Liturgicznej liczy 40 osób. 

 

Grupy formacyjne:
Ministranci - chłopcy do 15 lat
Lektorzy - młodzież do 19 lat
Dorośli Ministranci - dorośli mężczyźni

 

 

 


menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.