Ofiara na parafię

Liturgia
2022-12-08, Czwartek, Rok A, I, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Łk 1, 26-38
Rdz 3, 9-15
Ps 98, 1-4
Ef 1, 3-6. 11-12
Łk 1, 28
Łk 1, 26-38
2022-12-09, Piątek, Rok A, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
Iz 48, 17-19
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)
Aklamacja
Mt 11, 16-19
2022-12-10, Sobota, Rok A, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej
Syr 48, 1-4. 9-11
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Łk 3, 4c. 6
Mt 17, 10-13

Wydarzenia

2022-12-03 - Roraty w naszej Parafii

2022-11-27 - Komentarze do liturgii słowa

Zapraszamy do korzystania z projektu 'Z miłości do Słowa. Wspólnota Ewangelizacji RAFAEL & Przyjaciele'.

To krótkie komentarze do liturgii słowa na każdą niedzielę i uroczystość prowadzone przez osoby duchowne, siostry zakonne, osoby świeckie z różnych wspólnot.

Link do komentarza do Ewangelii:

https://youtu.be/r0nn8sTzx4s

2022-11-27 - Pielgrzymka śladami Świętego Pawła

TURCJA – ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

TERMIN: 23.04 – 3.05.2023
CENA: 5000 PLN + 250 EUR

 

BIURO PODRÓŻY TORTUGA ul. Poniatowskiego 14c/2 40-055 Katowice NIP: 6342545059
Michał Szczepurek bptortuga@gmail.com +48 668 650 494
CENA OBEJMUJE : PRZELOTY SAMOLOTEM, TRANSFERY NA LOTNISKA, AUTOKAR W TURCJI,
OPIEKA PILOTA, UBEZPIECZENIE NNW I KL, 10 NOCLEGÓW W TURCJI
10 ŚNIADAŃ, 10 OBIADOKOLACJI, BILETY WSTĘPÓW, LOKALNI PRZEWODNICY, REJS PO BOSFORZE


DZIEŃ 1:
Zbiórka w godzinach porannych. Transfer na lotnisko. Przelot
samolotem rejsowym do Ankary. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i
nocleg.
DZIEŃ 2:
Śniadanie. Przejazd do Kapadocji: Goreme – słynne „muzeum pod
gołym niebem”, które stanowiło jeden z najważniejszych ośrodków
monastycznych wczesnego chrześcijaństwa: m.in. Kościół Św. Barbary,
Kościół Jabłka, Kościół Tokali, Ciemny Kościół. Możliwość
uczestniczenia w „Nocy Tureckiej”. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3:
Śniadanie. Wizyta w Wąwozie Ihlara. Następnie przejazd do Kapadocji,
gdzie zobaczymy Derinkuyu – jedno z niezwykłych podziemnych
miast, które skrywa Kapadocja. Obiadokolacja i nocleg. Możliwość
porannego wyjazdu na lot balonem!
DZIEŃ 4:
Śniadanie. Przejazd w kierunku miejscowości Nigde gdzie zobaczymy
wspaniały starobizantyjski klasztor Gumusler. Następnie przejazd
przez Wrota Cylicyjskie w kierunku biblijnej Antiochii. Miasto związane
ze św. Pawłem, gdzie zobaczymy Muzeum Archeologiczne, stare
mozaiki, kościół św. Pawła. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5:
Śniadanie. Przejazd do Tarsu, z którego wywodził się św. Paweł: m.in.
Kościół św. Pawła, Studnia św. Pawła, Brama Kleopatry. Dalszy przejazd
w kierunku Konya. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6:
Śniadanie. Konya – starożytne Ikonium, ważne centrum religijne,
siedziba i miejsce spoczynku założyciela słynnego zakonu Wirujących
Derwiszy Mevlany. Dalszy przejazd w kierunku Pamukkale: antyczne
sanatorium, amfiteatr, spacer po kaskadach wapiennych zwanych
„Bawełnianym Zamkiem”. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7:
Śniadanie. Wizyta w Laodycei, jednym z siedmiu kościołów Apokalipsy
św. Jana. Dalszy przejazd do hotelu w kurorcie Kusadasi.
Popołudniowy czas na relaks i odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 8:
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Selczuku: ruin, wspaniałej niegdyś
bazyliki z grobowcem Św. Jana, Meczetu Isa Beja, Artemizjonu,
Meryemany – miejsca gdzie ostatnie lata swego życia spędziła Matka
Boska, oraz najlepiej zachowanych w basenie Morza Śródziemnego
ruin starożytnego miasta – Efez, w którym nauczał Św. Paweł. Powrót
do hotelu. Czas wolny na relaks. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 9:
Śniadanie. Przejazd do antycznego Pergamonu – jednego z „siedmiu
zborów Apokalipsy wg Św. Jana”, zwiedzanie ruin miasta słynącego
niegdyś ze wspaniałej biblioteki oraz Asklepionu. Dalszy przejazd w
kierunku Istambułu. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i
nocleg.
DZIEŃ 10:
Śniadanie. Istambuł: m.in. Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Pałac Topkapi,
Hipodrom, rejs statkiem po Bosforze. Po południu czas wolny i
możliwość zakupów na Wielkim Bazarze. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 11:
Śniadanie. Przejazd na lotnisko i przelot do Polski. Powrót na miejsce
zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

2022-11-20 - Awaria - transmisja z kościoła i telefon parafialny

W najbliższym czasie mogą występować problemy z transmisją z naszego kościoła i łącznością telefoniczną z naszą Parafią i kancelarią. W przypadku trudności z dodzwonieniem się do Parafii, prosimy o kontakt na numer 519 512 915 (w ważnych sprawach). 

2022-11-20 - STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH


W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec
dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez
duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego
pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego
rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje
się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w
próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości,
potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi
to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła,
świata, kultury i człowieka.
Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w
nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak
Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała,
co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i
nihilizm moralny.
W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem
każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać
kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył.
Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku,
odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności.
Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że
wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica
między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe
ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską
antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako
kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z
chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu,
jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję
na wszystkich współczesnych mu areopagach.
Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania
seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego
działania.
1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku
nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych
kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami
wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu
duchownego.
W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule
2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub
młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym
zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno
przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.
2. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych
popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z
Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza
apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności
dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw.
O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.
3. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że
biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw
seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do
minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące
narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak
głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym
bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii.
Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne
kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę
wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie
między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą
właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.
W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego
jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół
niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia
Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy
pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i
częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami.
Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących
duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie
komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła
oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.
4. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla
Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach
anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem
było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów
kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób
małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania
seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę
skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła
w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych
popełnionych przez duchownych.
Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z
upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni
zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie
radzili sobie z ich stosowaniem.
5. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł
II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało
w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić.
Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych
przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy
złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w
ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję
Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego
małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego
zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych
sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod
jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i
globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i
młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie
bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem
przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach.
W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie
Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach,
przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.
6. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów
amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim
następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez
osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku
„Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób
zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej
solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami
musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi
młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma
miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też
fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw”
oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża
diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację –
jednoznaczny.
7. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej
kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim
zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła
do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko
„Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją”
może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych
wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe
odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący
krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą
uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży
Benedykta XVI i Franciszka.
Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy
także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania,
to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem.
Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora
McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie
informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były
podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami.
W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy
„zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili
się duchowni.
Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na
uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane
kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do
głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary,
nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy
jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest
stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem
świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i
uwarunkowaniom.
Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą
podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i
małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym
Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim
i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże
ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.


Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

2022-11-05 - Plan kolędy - część I (do Świąt Bożego Narodzenia)

KOLĘDA - GRUDZIEŃ 2022 R.  część 1 (przed Świętami Bożego Narodzenia)

Odwiedziny duszpasterskie (czyli kolędę) rozpoczynamy od 25 listopada. Księża codziennie pójdą z błogosławieństwem do Waszych domów i mieszkań. Najpierw odwiedzimy Parafian z Brzozowic. Plan kolędy (I część) znajdziemy także w gablotkach i na ulotkach.

Mieszkańcy DOMÓW JEDNORODZINNYCH i KAMIENIC powinni zgłosić chęć przyjęcia księdza: bezpośrednio w zakrystii po Mszy lub telefonicznie w kancelarii (tylko w poniedziałek i czwartek w godz. 10.00-10.30 oraz 17.30-18.00). Mieszkańcy BLOKÓW nie muszą zapisywać się na kolędę.  

 

25.11.2022 - PIĄTEK GODZ. 15.30

 1. REYMONTA 14-2, 1-23; WESTERPLATTE 37-27
 2. WESTERPLATTE 20-2; 1-25

 

26.11.2022 - SOBOTA GODZ. 14.00

 1. WIENIAWSKIEGO 9-1, 2-8; LELEWELA 11-1; 2-18
 2. ZAPOLSKIEJ 56-2
 3. ZAPOLSKIEJ 31-9, GOJAWICZYŃSKIEJ, TRZECH BOHATERÓW 5-3

 

27.11.2022 - NIEDZIELA GODZ. 14.00

 1. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1-23; 24-2
 2. PODCHORĄŻYCH 15, 13, 11, 7, 1; ZAPOLSKIEJ 7, 7A; TRZECH BOHATERÓW 11, 13, 15;

CZWARTAKÓW 2, 4, 6, 8; POŻARNA  5A, 10, 8, 6, 4, 1B, 1A, 1

 

29.11.2022 – WTOREK GODZ. 15.30

 1. ZWIĄZKOWA 1-19

 

30.11.2022 - ŚRODA GODZ. 15.30

 1. FREDRY, DEMARCZYKA, BARBARY 1-16

 

01.12.2022 – CZWARTEK GODZ. 15.30

 1. MAKOWSKIEGO 15B, 15A, 13, 16, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1
 2. PIEKARSKA 135-81A

 

02.12.2022 - PIĄTEK GODZ. 15.30

 1. PIEKARSKA 134-106
 2. PIEKARSKA 79-35A

 

03.12.2022 - SOBOTA GODZ. 14.00

 1. PIEKARSKA 60-104
 2. PIEKARSKA 2-58A
 3. PIEKARSKA 1-33

 

05.12.2022 - PONIEDZIAŁEK GODZ. 15.30

 1. LOTNIKÓW 8-3; DŁUGOSZA 2-26; WODNA 1-10

 

06.12.2022 - WTOREK GODZ. 15.30

 1. WODNA 1A i 2B; DŁUGOSZA 23-3A; LOTNIKÓW 2, 1; OŚWIĘCIMSKA 4, 3, 1

 

07.12. 2022 - ŚRODA GODZ. 15.30

 1. OŚWIĘCIMSKA 37-13; 10-38

 

08.12.2022 - CZWARTEK GODZ. 15.30

 1. OŚWIĘCIMSKA 46-104
 2. SKŁODOWSKIEJ 18 kl. II, I, 16; MAKUSZYŃSKIEGO 18-2

 

09.12.2022 – PIĄTEK GODZ. 15.30

 1. SKŁODOWSKIEJ 2M-30
 2. SKŁODOWSKIEJ 1C-37 (oprócz nr 27 i 27A)

 

10.12.2022 - SOBOTA GODZ. 14.00

 1. PARTYZANTÓW 15-5; SKŁODOWSKIEJ 47-41, 39 kl. I i II, 37E, 27A, 27
 2. SKŁODOWSKIEJ 34; PARTYZANTÓW 3, 1, 2 kl. I i II, 4, 6, 8, 10, 12, 14
 3. DŁUGOSZA 36A-78

 

11.12.2022 - NIEDZIELA GODZ. 14.00

 1. DŁUGOSZA 80-118
 2. DŁUGOSZA 33-105

 

12.12.2022 - PONIEDZIAŁEK GODZ. 15.30

 1. OS. ANDALUZJA 7, 5

 

13.12.2022 – WTOREK GODZ. 15.30

 1. OS. ANDALUZJA 1, 6

 

14.12.2022 - ŚRODA GODZ. 15.30

 1. OS. ANDALUZJA 3, 4A

 

15.12.2022 – CZWARTEK GODZ. 15.30

 1. OS. ANDALUZJA 18, 2
 2. OS. ANDALUZJA 17, 15

 

16.12.2022 - PIĄTEK GODZ. 15.30

 1. OS. ANDALUZJA 19, 4
 2. OS. ANDALUZJA 20, 27

 

17.12.2022 - SOBOTA GODZ. 14.00

 1. OS. ANDALUZJA 31, 8
 2. OS. ANDALUZJA 32, 26
 3. OS. ANDALUZJA 33, 28

 

18.12.2022 - NIEDZIELA GODZ. 14.00

 1. OS. ANDALUZJA 34, 29
 2. OS. ANDALUZJA 35, 30

 

20.12.2022 – WTOREK GODZ. 15.30

 1. OS. ANDALUZJA 10, 10A

 

21.12.2022 – ŚRODA GODZ. 15.30

 1. OS. ANDALUZJA 11A, 11

 

 

2022-10-15 - Wyjazdy do teatru

Zapraszamy Parafian na „Tryptyk Teatralny w Cieszynie” - serię trzech spektakli w wykonaniu Zespołu Teatralnego Parafii Św. Elżbiety w Cieszynie działającym pod kierunkiem siostry Jadwigi Wyrozumskiej ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Przedstawienia: „Gość oczekiwany', 'Jasełka tradycyjne' oraz 'Misterium Męki Pańskiej” będziemy oglądać na scenie cieszyńskiego Teatru im. A. Mickiewicza.

Na pierwszy spektakl 'Gość oczekiwany' zapraszamy w sobotę 19 listopada. Wyjazd z parafii o godzinie 13:00; spektakl o godzinie 16:00; powrót około godziny 22:00-22:30. Koszt wyjazdu 60 zł. Zapisy w zakrystii od 23 pździernika. W cenie gwarantujemy przejazd autokarem i bilet wstępu na spektakl.

2022-03-05 - Pomoc dla Ukrainy

Wszyscy modlimy się o pokój w Ukrainie i na wschodzie Europy: wstawiamy się w tej intencji w każdej Mszy św. i w modlitwach prywatnych. 

Caritas w Katowicach służy kompleksową pomocą dla uchodźców. 

 

2020-12-16 - Opłaty za miejsce grobowe

Zachęcamy, aby opłaty za przedłużenie rezerwacji grobu były realizowane online. Przedłużenie rezerwacji po wpłacie jest zawsze liczone od daty końca poprzedniej rezerwacji, a nie od daty wpłaty (można dokonać wpłaty nawet kilka miesięcy wcześniej). Na stronie internetowej naszej Parafii otwieramy zakładkę cmentarz i szukamy konkretnego grobu, jeśli jest potrzeba dokonania opłaty za miejsce grobowe pojawi się zakładka opłać grób online i dalej postępujemy standardowo jak przy wpłatach internetowych. Dokonywane wpłaty online będą później odnotowane w odpowiednich księgach w kancelarii parafialnej. Zarówno przy wpłatach online jak i w kancelarii, najkrótszy okres na jaki możemy przedłużyć rezerwację miejsca grobowego to 5 lat. System wpłat przez naszą stronę internetową nie dotyczy jedynie grobu pomniejszonego, typowego dla urny (wpłaty należy realizować w porozumieniu z kancelarią) oraz grobu dziecięcego (koszty jego utrzymania pokrywa Parafia, ale osoba odpowiedzialna za grób powinna określić jak długo ma istnieć ten grób i czy dalej będzie o niego dbała). 

Uwaga! Jeśli przy danym grobie pojawia się prośba o kontakt z kancelarią parafialną (w kolorze pomarańczowym!) oznacza to, że w ciągu jednego miesiąca zakończy się okres rezerwacji grobu. Ten czas jest przeznaczony na zastanowienie się czy chcemy przedłużyć rezerwację grobu lub już z niego zrezygnować. 

 

2020-01-01 - Zapisy na nauki przedślubne

Należy skorzystać z podanego linku: https://narzeczenikatowicka.pl/ i poszukać wybranego terminu i naszej Parafii (realizujemy nauki według programu 'Ślubuję Ci...').

2019-09-17 - Ochrona dzieci i młodzieży

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży:

ks. Łukasz Płaszewski,

adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40–950 Katowice,

tel. 519 318 959,

mail: delegat.dm@katowicka.pl.

2016-10-28 - List Parafialnej Rady Duszpasterskiej do wszystkich Parafian

Drodzy Parafianie.

Kiedy słyszymy słowo „kościół” myślimy najczęściej o budynku – obiekcie, w którym spotykamy się co tydzień (a wielu z nas także częściej), by doświadczyć obecności Naszego Pana, ale i przekazać sobie znak pokoju, modlić się, słuchać Słowa, celebrować Eucharystię, najkrócej mówiąc: by radować się byciem we wspólnocie. Nie ma bowiem nic ważniejszego w chrześcijaństwie niż spotkanie z drugim człowiekiem, które jest odzwierciedleniem spotkania z Bogiem, nie ma nic ważniejszego niż kościół rozumiany jako wspólnota ludzi. Jednak obydwa przywołane wyżej znaczenia ściśle się ze sobą wiążą - trudno wyobrazić sobie budowanie dobrej wspólnoty bez miejsca, w którym mogłaby się ona spotykać. Miejsca, w którym możemy rozważać tajemnice naszej wiary i budować wzajemną miłość. Takim miejscem od ponad siedmiuset lat jest nasz parafialny kościół. W murach tej świątyni rozgrywają się wydarzenia z punktu widzenia ludzi wierzących najważniejsze: tu wielu z nas było chrzczonych, tu po raz pierwszy przyjmowaliśmy komunię, przy tym ołtarzu składaliśmy przysięgi małżeńskie, tu wreszcie towarzyszyliśmy naszym bliskim w ich ostatniej drodze. W tym kościele nasze życie splata się najściślej z sakramentami, to właśnie tutaj kościół-budynek staje się kościołem-wspólnotą.

Dzisiaj jednak to tak ważne dla nas miejsce znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji. Jak informował w czerwcu ksiądz proboszcz, budynek naszego kościoła wymaga gruntownego, szeroko zakrojonego remontu. Skala tego przedsięwzięcia jest ogromna i nie da się jej porównać do prac remontowych prowadzonych w ciągu ostatnich lat. Pilnej renowacji wymaga pokrycie dachu, dzwonnica i mury kościoła, a więc elementy dla każdej - nie tylko sakralnej - budowli najważniejsze. Są to prace skomplikowane, wymagające zaangażowania specjalistycznych firm i - trzeba to jasno powiedzieć - bardzo kosztowne. Możemy im sprostać tylko razem. I tylko wtedy, gdy nie stracimy z oczu tego, co nasze osobiste historie wiąże z tą świątynią. Tylko wtedy, gdy będziemy tworzyć wspólnotę.

Dlatego - jako członkowie Rady Parafialnej - chcemy pomóc księdzu proboszczowi w przeprowadzeniu tego trudnego, lecz koniecznego przedsięwzięcia. I chcemy każdego z Was zaprosić do współpracy. Chcemy poprosić o zaangażowanie się w działania, których celem jest odnowienie budynku kościoła tak, by mógł służyć kolejnym pokoleniom. Chcemy pokornie Was prosić, by - każdy na swoją miarę - włączył się w zbiórkę pieniędzy, które przeznaczane będą na wykonanie prac remontowych. Jako członkowie rady parafialnej obiecujemy jednocześnie, że każda przeznaczonej na ten cel złotówce będziemy Was, wspólnie z księdzem proboszczem, informować.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie wyzwanie stoi przed nami, ale też jesteśmy przekonani, że razem możemy mu sprostać. Nie mamy bowiem wątpliwości, że łączy nas nie tylko administracyjna przynależność do parafii, lecz miłość, będąca fundamentem każdej wspólnoty chrześcijan. A „miłość to - jak mówił niedawno papież Franciszek - konkretna posługa, którą oddajemy innym, miłość to nie słowa, to czyny”.

Spróbujmy więc nasze słowa przekuć w czyny i podejmijmy - wspólnie - trud renowacji naszego parafialnego kościoła. Kościoła, który jest przede wszystkim Wspólnotą. I właśnie dlatego może realizować najtrudniejsze zadania.

 

 

List parafialny - pobierz

1

Papieski tweet
Jesteś naszym 2520287 gościem


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.