Ofiara na parafię

Intencje

 

Niedziela 19 Niedziela Zwykła kolekta miesięczna na remont kościoła 9 VIII 2020
6.30 Za + Erykę Knapczyk, Klarę, Pawła, Józefa, Ryszarda Hadaś, Józefa, Zofię, Ignacego Wloczek
8.00 Za + męża Wawrzyńca Bury w 17. rocznicę śmierci
9.30 Za ++ Franciszka, Julię Baron, Henryka Paluchewicz, rodziców i rodzeństwo Franciszka, Marię Baron, Piotra, Monikę Łapok, Jakuba, Franciszkę Nowok, dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 Za + Bogusława Grzech w 7. rocznicę śmierci
14.30 Za + córkę Jolantę Heliosz, rodziców Martę, Augustyna Tobor, Adelajdę, Tomasza Słota, teściów Edytę, Franciszka Heliosz
16.00 Nieszpory
17.00 Za ++ Pawła, Agnieszkę, Dawidka Surowczyk w 1. rocznicę śmierci


Poniedziałek ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. i MĘCZ. 10 VIII 2020
8.00 Za ++ rodziców Elfrydę, Pawła Majowski, brata Jerzego, ++ z pokrewieństwa
8.00 Za ++ Konrada, Marię, Zofię, Ignacego Swoboda, Agatę, Walentego Kaim, Czesława Rak, Annę Ciężkal
18.00 Za + Stefana w 14. rocznicę śmierci, Irenę, Leszka, Tomasz Grabowski, ++ z pokrewieństwa
18.00 Za + męża Krzysztofa Dyszy, ++ rodziców z obu stron, + Teresę Piątek


Wtorek Wspomnienie św. Klary 11 VIII 2020
8.00 Za ++ Klarę, Huberta, Annę, Walentego, Alojzego Przybycin, Marię, Antoniego Wojszczyk, Albina Urbańczyka, ++ pokrewieństwo
8.00 Za + męża Henryka Keler, jego rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron
18.00 Za + Stefana Tryba w 5. rocznicę śmierci
18.00 Za + Jana Zoleńskiego w rocznicę ziemskich urodzin


Środa 12 VIII 2020
8.00 Za + Józefa Binkowskiego w 1. rocznicę śmierci
8.00 Za + Jadwigę w dniu ziemskich urodzin, Edmunda Koryciorz, rodziców Filipek, Koryciorz
18.00 Za + syna Łukasza Maziewski w 3. rocznicę śmierci, rodziców Rozalię, Jana Wegiera, braci Franciszka i Józefa, teściów Wandę, Jana Maziewski, braci Piotra i Romualda, Jana Czaplę


Czwartek 13 VIII 2020
8.00 Za + Matyldę Fojcik w 3. rocznicę śmierci, męża Franciszka, ++ rodziców z obu stron
18.00 W intencji Róż Różańcowych
18.00 Za + ks. Ludwika Październiok


Piątek Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. prezb. i męcz. 14 VIII 2020
8.00 Za + Jana Gancarczyk w kolejną rocznicę śmierci, żonę Stefanię
12.00 Ślub: Patryk Prześlica – Georgina Markefska
18.00 Za + mamę Monikę Stróż w 3. rocznicę śmierci, ojca Rajnholda, dziadków Jerominek, Stróż, ++ z pokrewieństwa


Sobota UROCZYTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 15 VIII 2020
6.30 Za Parafian
8.00 Za ++ Mariannę, Tomasza Żywica
9.30 Za + Hildegardę Stróż w rocznicę ziemskich urodzin, męża Jana, syna Kazimierza, synową Gabrielę, ++ pokrewieństwo z obu stron
11.00 Za + Gertrudę Gałbas w 7. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Gałbas
14.30 Za + Marię Skrzypiec w 3. rocznicę śmierci, brata Stefana, rodziców Jana, Julię Październiok
17.00 Za + Felicytas Sobota w 1. rocznicę śmierci


Niedziela 20 Niedziela Zwykła kolekta na potrzeby Parafii 16 VIII 2020
6.30 Za Parafian
8.00 Za ++ rodziców Romana i Paulinę Kowolik
9.30 Za ++ Szczepana Lubosik, Gertrudę, Wiktora Anczok, Adolfa, Henryka, Elżbietę Nawratek, ++ rodziców i pokrewieństwo
11.00 Za + o. Jerzego Gawlik - od rodziców kapłanów i sióstr zakonnych
14.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M.B. Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Bernarda Koryciorz z okazji 80. rocznicy urodzin
16.00 Nieszpory Maryjne
17.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M.B. Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Wernera Wyciślok z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.