Intencje

Niedziela 15 Niedziela Zwykła kolekta miesięczna na remont kościoła 14 VII 2019
6.30 Za ++ rodziców Bertę, Antoniego Panoch, ++ z rodziny Panoch, Forreiter
8.00 Za + Leokadię Franielczyk – od syna Piotra z żoną
9.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Anny Sieradzkiej z okazji 88. rocznicy urodzin
11.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Barbary i Łukasza Październiok z okazji 10. rocznicy ślubu oraz Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. w intencji córek Jadzi i Darii
14.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Łukasza i córki Gabrysi z okazji urodzin
16.00 Nieszpory
17.00 Za + męża Wawrzyńca Nowak – od żony


Poniedziałek Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK 15 VII 2019
8.00 Za + męża Czesława Rak, ++ rodziców, teściów i dziadków z obu stron
18.00 Za ++ kuzynów Janinę Żelek, Jana, Zygmunta Grabowski, Stanisława Koryciorz, Zenona Kubica, Leona, Brygidę Wieczorek
18.00 Za + Irenę Malina – od bliższych i dalszych sąsiadów z Kamyc


Wtorek Wspomnienie NMP z Góry Karmel 16 VII 2019
8.00 Za + Bogusława Majerczak i ++ lokatorów bl. 115 z ul. Skłodowskiej – od sąsiadów
18.00 W intencji Bractwa Szkaplerznego
18.00 Za + ojca Kazimierza Stróż w 2. rocznicę śmierci, babcię Jadwigę Ogrodnik w 2. rocznicę śmierci


Środa 17 VII 2019
8.00 Za + Krystynę Weglewską
18.00 Za + męża Zygmunta Wójcik w 25. rocznicę śmierci
18.00 Za + Kazimierza Toryfter, ++ rodziców Antoninę i Franciszka, brata Bronisława – od syna z rodziną


Czwartek 18 VII 2019
8.00 Za + żonę Barbarę Franielczyk, ks. Ludwika Październiok, ++ rodziców z obu stron
18.00 Za + Henryka Mierczyk w 12. rocznicę śmierci
18.00 Za + Wincentego Kubica w 3. rocznicę śmierci


Piątek 19 VII 2019
8.00 Za + Marię Szpak we wspomnienie 90. rocznicy urodzin
8.00 Za ++ Kazimierza, Józefę, Szczepana Bekus, Julię, Joachima, Rajmunda Waloszczyk, Marię Pelka
18.00 Za + Stefanię Goźlińską w 25. rocznicę śmierci
18.00 Za + żonę Annę Szyszkiewicz, ++ rodziców


Sobota 20 VII 2019
8.00 Za ++ Pawła, Helenę Woźnik w 7. rocznicę śmierci, Anielę, Waldemara Skutnik, Otylię, Ludwika Skutnik, Wandę, Stanisława Bury, Henryka Szołtysik
8.00 Za + męża Andrzeja Wilk w rocznicę śmierci – od żony i syna
13.00 Ślub: Kamil Kałużny – Monika Hajda
18.00 Za ++ rodziców Antoniego, Elżbietę Palarczyk, ++ dziadków Palarczyk, Filipczyk, ++ z rodziny
18.00 Za ++ Genowefę i Stanisława Woźniak


Niedziela 16 Niedziela Zwykła kolekta na potrzeby parafii 21 VII 2019
6.30 Za ++ Eugeniusza, Martę Kubica, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 Za + Zofię Sompolską w 1. rocznicę śmierci, męża Henryka w kolejną rocznicę śmierci
9.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Marty z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla córki, wnuczek i prawnuków
11.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Eugenii i Stanisława z okazji 45. rocznicy ślubu
14.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Sandry i Wojciecha Brandys z okazji 10. rocznicy ślubu
16.00 Nieszpory
17.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Kamila Kampe z okazji 35. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców i siostry z rodziną

 

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.