Ofiara na parafię

Dla małżeństw

WOŁAJĄC O ŻYCIEŻycie ludzkie ma wielką wartość i ciągle nawoływuje się, aby każdy człowiek, od poczęcia do naturalnej śmierci, miał prawo do tego by żyć. Nikt bowiem nie ma prawa odebrać człowiekowi życia, tylko ten kto nas do życia powołał - Bóg. Ostatnie miesiące w sposób szczególny pobudzają nas do refleksji nad wartością ludzkiego życia. Zamachy terrorystyczne, wojny (Ziemia Święta) , dzieciobójstwa ( głośny proces utopionego w rz.Wiśle Michałka, czy też sprawa pobicia przez pijaną matkę kilkuletniego dziecka w Siemianowiach Śl., które w wyniku doznanych obrażeń zmarło ...). Wobec tego wszystkiego nie można przejść obojętnie.

 

'Współczesne zjawisko, z którym wiążą się często zagrożenia życia i zamachy na życie, to przemiany demograficzne. Przebiegają one odmiennie w różnych częściach świata: w krajach bogatych i rozwiniętych obserwujemy niepokojący spadek, czasem bardzo gwałtowny, liczby urodzin; kraje ubogie natomiast mają na ogół wysoki wskaźnik przyrostu ludności.(...) Antykoncepcję, sterylizację i aborcję można z pewnością zaliczyć do praktyk, które przyczyniają się do poważnego spadku liczby urodzin. Dlatego silna może być pokusa posłużenia się tymi metodami wymierzonymi przeciw życiu, także w sytuacji < eksplozji demograficznej>'.

 

Stajemy wokół tych problemów i warto się zastanowić nad aspektami tegoż zjawiska. W ostatnim czasie wiele środowisk feministycznych wychodzi na ulice, by w protestach zwrócić na siebie uwagę. Domagają się legalizacji aborcji, twierdząc, że to w ich ciele rozwija się nowe życie, i one mają prawo zrobić z swoim ciałem co chcą, nawet zabić życie, które w sobie noszą. Bardzo to smutne i zastanawiam się, czy te panie mają wogóle serce i sumienie. I jak potem mogą tak żyć, jakby nic się nie stało. Jak można czynić z swego ciała cmentarz.

 

Pójdźmy jednak w innym kierunku. Wiele jest kobiet, które z wielu względów zostają same i czują się bezradne. Noszą w sobie nowe życie, ale sytuacja bytowa czy materialna popycha je ku aborcji. Wobec tego faktu, każdy człowiek powinien być bardzo wyczulony i otwarty aby pomóc. Istnieje przecież wiele ośrodków dla samotnych matek, gdzie można urodzić dziecko, gdzie można je wychować. Powstają rodzinne domy dziecka, a wiele małżeństw nie mogących mieć własnych dzieci czeka na adopcje. Delikatny to problem, bo chodzi u ludzkie życie, jednak jest wiele możliwości, by ta mała bezbronna istota, mogła ujrzeć światło dzienne i być szczęśliwa w rodzinie zastępczej, gdy matka nie ma możliwości zapewnienia dziecku godziwych warunków życia.

 

Przytoczony powyżej fragment Encykliki 'Evangelium Vitae', ukazuje nam wyraźnie, iż szczególnym zagrożeniem dla życia ludzkiego są przemiany demograficzne. I należy mieć w świadomości, iż praktyki aborcji, antykoncepcji... są wymierzone przeciw ludzkiemu życiu.

 

Warto uświadomić sobie jeszcze jedno. Wiele kontrowersji wzbudziły przecież zmiany w systemie emerytalnym. A przecież rodziców utrzymują na starość ich dzieci, poprzez swą pracę. A kiedy małżonkowie nie chcą mieć dzieci, to na starość muszą ich utrzymywać dzieci kogoś innego. I należy zadać sobie ważne pytanie: czy to wygodnictwo jest wobec społeczeństwa w porządku? Nie!!! I właśnie w taki sposób zabija się najważniejszą cząstkę społeczeństwa - rodzinę. I coraz mniej jest młodych ludzi, którzy mają zapewnić byt tym starszym.

 

Obecnie doświadczamy coraz bardziej upadku moralności, szerzy się coraz bardziej fala pornografii, która przybiera już takie formy, że zatraca się granica pomiędzy godnością a pruderią. Sceny uwłaczające ludzkiej godności, które kiedyś były nie do pomyślenia, teraz oglądają dzieci nawet w bajkach. Seks stał się czymś normalnym. W negatywnym znaczeniu porównywalny do jednej z czynności fizjologicznych. Ludzie nie czują przed nim skrępowania, nie wstydzą się o nim mówić, przestał on już być tematem 'tabu'. Czy to prowadzi do dobrego? Na pewno nie!

Wiele by można przytaczać tu jeszcze przykładów ... ostatnie głośne kwestie konkubinatu, czy związków jednej płci, zrównanie ich w prawach ze ludźmi,dla których związek dwojga osób, to kobieta i mężczyzna, a nie para tej samej płci. Wracając jednak to podjętego tematu.

 

W Polsce obserwujemy teraz ogromne bezrobocie, ludzie boją się o swój byt. W tym wszystkim dostrzegamy ludzi, którzy pragną potomstwa. I chociaż, nie jest im łatwo, to podejmują się tego trudu. Wiele jest małżeństw, które nie mogą mieć własnego potomstwa. Przyczyny tego są różne. Jednak walczą one o dziecko. Kiedy pojawia się szansa na naturalne poczęcie, podejmują się tego trudu i otaczają tę maleńką istotę od pierwszych dni szczególną miłością, by mogło ujrzeć świat. (Pisałem o tym szerzej w swoim artykule, w nr 2 (55) marzec/kwiecień 2002).

 

Kiedy już poczęte dziecko rozwija się pod sercem kobiety, trzeba zapewnić mu wiele miłości, by w momencie przyjścia na ten świat i w swoim samodzielnym życiu mogło samodzielnie i dopowiedzialnie je kształtować. Ważne jest bowiem dla dziecka, abyśmy w okresie prenatalnym okazywali mu wiele miłości i ciepła, bo ta maleńka istota czuje to wszystko, co dla niej robimy, jak ją traktujemy...

 

'Widzimy więc, jak wielkie znaczenie dla całego życia osoby ma poczęcie i dziewięć miesięcy życia płodowego. W maleńkim dziecku, od pierwszej chwili istnienia budzi się serce, w tej jednej i niepowtarzalnej bliskości z matką. Narodziny serca i świadomość miłości poprzedzają i spowijają narodziny instynktów życia. (...) Prawdziwy fundameny osoby ludzkiej, jedności i ciągłości jej świadomego życia, znajduje się głębiej: jest zakorzeniony w jej ciele dzięki tej pierwszej świadomości miłości, która się rodzi i rozwija w pierwszych kontaktach maleńkiego dziecka z matką. (...) Ludzkie niemowlę potrzebuje miłości jeszcze bardziej niż pokarmu i zabiegów higienicznych.'

 

Zauważamy więc jak wielką rolę ma tu do spełnienia matka. Bo to od niej zależy los jej dziecka, od przekazanej miłości. Dziecko nią obdarzone z radościa i pewnością wchodzi w życie i jest mu łatwiej.Mam świadomośc tego, o czym pisałem już powyżej, iż często kobiecie jest 'trudno' i staje przed wyborem właściwej drogi. Ważne, aby w tym okresie był przy niej ktoś, kto ją dobrze pokieruje, kto okaże jej pomoc.
Ufam w to mocno, że nawet mimo trudności jest wiele wspaniałych rodzin, które pomimo tego, że żyją bardzo ubogo, to jednak każde dziecko, przyjmują z miłościa, a Bóg im błogosławi w ich wychowaniu; bo dla chcącego i tego kto ufa nic nie jest niemożliwego. Oczywiście kwestia biedy i złych warunków życia, ciągle pozostaje sprawą ważna i nie można jej bagatelizować. Nie można tu też pominąć jeszcze kilku ważnych kwestii. Chcę tylko o nich nadmienić. Aborcja, sztuczna prokreacja, badania prenatalne... to wszystko jest wielkim złem. I trzeba nam o tym pamiętać.


Pkt 11 cytowanej powyżej encykliki, w takich słowach ujmuje ten problem:

 

'pragniemy zwrócić szczególną uwagę na inny rodzaj zagrożeń wymierzony przeciw życiu poczętemu lub życiu, które zbliża się do końca: dostrzegamy w nich nowe aspekty, nieznane w przeszłości, oraz problemy niezwykłej wagi, związane z faktem, że w świadomości zbiorowej te zamachy na życie tracą stopniowo charakter < przestępstwa > i w paradoksalny sposób zyskują status < prawa >, do tego stopnia, że żąda się uznania ich pełnej legalności przez państwo, a następnie wykonywania ich bezpłatnie przez pracwników służby zdrowia. Zamachy te uderzają w ludzkie życie, gdy jest ono najsłabsze i całkiem pozbawione możliwości obrony. Jeszcze groźniejszy jest fakt, że w dużej mierze dochodzi do nich w gronie rodziny i za sprawą rodziny, która przecież ze swej natury powinna być < sanktuarium życia >'.

 

O tym jakże ważnym problemie, pisał już w 1968 roku, w swej encyklice Humane vite Papież Paweł VI:

'To prawda, że nie brak przypadków, w których człowiek ucieka się do antykoncepcji lub nawet do aborcji pod naciskiem licznych trudności egzystencjalnych, które jednak nikogo nie zwalniają z obowiązku zachowywania prawa Bożego. W bardzo wielu przypadkach korzenie tych praktyk tkwią w nieodpowiedzialnej postawie wobec życia płciowego i oparte są na egoistycznej koncepcji wolności, która widzi w rodzicielstwie przeszkodę dla pełnego rozwoju osobowości człowieka. Życie, które może się począć ze współżycia mężczyzny i kobiety staje się zatem wrogiem, którego trzeba bezwzględnie unikać, zaś przerwanie ciąży jest jedyną możliwością w przypadku niepowodzenia antykoncepcji. Niestety, ścisła więź łącząca na płaszczyźnie mentalności praktykę antykoncepcji z przerywaniem ciąży staje się coraz bardziej oczywista, czego niepokojącym dowodem jest produkcja środków chemicznych, wkładek wewnątrzmacicznych oraz szczepionek, które są równie łatwo dostępne jak środki antykoncepcyjne, ale w rzeczywistości doprowadzają do przerwania ciąży w najwcześniejszych stadiach rozwoju życia nowej istoty ludzkiej.'

 

Należy więc skupić się tutaj na odpowiedzialności za ludzie życie. Nie może być w życiu dwojga ludzi egoizmu i wygodnictwa. Zawsze trzeba na pierwsze miejsce wyciągać takie wartości jak: miłość, dojrzałość, odpowiedzialność, powściągliwość, wielkoduszność, szacunek dla życia.'Ci małżonkowie realizują odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kierując się roztropnością, ale i wielkodusznością, decydują się na przyjęcie liczniejszego potomstwa albo też dla ważnych przyczyn i szanując nakazy moralne postanawiają unikać poczęcia następnego dziecka' ('Humanae vitae', 10).


I reasumując, można ująć całość w takiej maksymie:
Jeśli spośród dwóch dróg chcesz wybrać tę właściwą, a wahasz się, to wybierz trudniejszą - możesz być pewien, że uczynisz dobry wybór.

Dariusz Przewoźnik
menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.