Ofiara na parafię

Grupy Parafialne

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Termin miesięcznych Mszy św. i spotkań formacyjnych podawany w ogłoszeniach parafialnych 

Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec

 

Szczególną formą propagowania Modlitwy Różańcowej są tzw. Róże Różańcowe, zwane również Żywym Różańcem lub Bractwem Różańcowym.


Żywy Różaniec swoje powstanie zawdzięcza Paulinie Jaricot (1799 - 1862). Przekonana o tym, że dobre uczynki znaczą niewiele, jeśli nie wspiera ich modlitwa, wymyśliła w 1825 r. żywy różaniec. Jaricot zakładała grupy, składające się z 15 osób, z których każda odmawiała codziennie jedną z piętnastu tajemnic różańcowych. Do swojego brata Phileasa, kapłana, napisała, że 'będzie to armia dobrych mocy'. Wkrótce Żywy Różaniec stał się bardzo popularny a jeden z biskupów, zdumiony religijnym ożywieniem w swojej diecezji, napisał: 'Przypisuję to działaniu Żywego Różańca'. Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowarzyszenie Żywego Różańca. Papież Jan Paweł II w 2002 r. do tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych dodał jeszcze tajemnicę światła, więc cały Różaniec składa się obecnie z 20 tajemnic. Zmiana ta została uwzględniona w podziale tajemnic dla Róż Różańcowych.

 

Ciche, anonimowe osoby, które przez dziesięciolecia czasem należą do Żywego Różańca. Gdy umierają na trumnie mają położony drewniany różaniec. Ile dobra stało się za przyczyną ich modlitwy, wie tylko Bóg.

 

Bractwo Różańcowe w Parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła zostało reaktywowane 21 września 1996 roku. Obecnym opiekunem jest ks. Proboszcz Ludwik Kieras. Wspólnota ma swój sztandar ufundowany i poświęcony w Jubileuszowym Roku 2000. Parafianie należący do Róż Różańcowych starają się umocnić szczególne umiłowanie Matki Boskiej Fatimskiej przez nabożeństwa fatimskie ze specjalnymi procesjami. Wspólnota Żywego Różańca naszej parafii składa się z dwunastu Róż do których należy 240 osób.

Róże istniejące w naszej parafii:
Róża MB Wspomożenia Wiernych
Róża MB Nieustającej Pomocy
Róża MB Szkaplerznej
Róża MB Licheńskiej
Róża MB Piekarskiej
Róża św. Barbary
Róża św. Cecylii
Róża św. Anny
Róża św. Łucji
Róża św. Agnieszki
Róża św. Teresy
Róża św. Jadwigi

Członkowie Bractwa Różańcowego spotykają się na comiesięcznej Mszy świętej, która w ich intencji jest sprawowana w trzynasty dzień każdego miesiąca o godz. 8.00. Po Mszy św. wszyscy spotykają się w Domu Parafialnym.
Również w naszej Parafii istnieje zwyczaj przyozdabiania różańcem trumny zmarłego, który należał do Róż Różańcowych. Na pogrzebach członkowie Róży, do której należał zmarły, stoją przy trumnie z zapalonymi świecami.

 

I. Żywy Różaniec oznacza:
a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.
c. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób. z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

II. Przyjmowanie do Żywego Różańca
a. Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie.
b. W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych.

III. Obowiązki członków Żywego Różańca:
- Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
- Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
- Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
- Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
- Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
- Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
- w dniu przyjęcia do Żywego Różańca.
- Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
- Ofiarowania Pańskiego (2 II),
- Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III).
- Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
- Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
- Królowej Różańca świętego (7 X),
- Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

 

 


PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

 

Termin spotkań podawany w ogłoszeniach parafialnych 

Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec


SENIORZY

 Termin miesięcznych Mszy św. i spotkań podawany w ogłoszeniach parafialnych
Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec

 

Ludzie starsi są prawdziwym bogactwem każdej parafii. To właśnie seniorzy tworzą potężne zaplecze modlitewne wspierające wszystkie parafialne dzieła duszpasterskie. Ludzie starsi poprzez swoje modlitwy, cierpienia i przykład szlachetnego chrześcijańskiego życia przyczyniają się do uświęcenia swoich bliźnich. W naszej Parafii seniorzy spotykają się na comiesięcznej Mszy świętej, sprawowanej w ich intencji. Po Mszy świętej seniorzy udają się na spotkanie do domu parafialnego. Co miesiąc od roku 1995 spotykają się raz w miesiącu w domu parafialnym.


PANIE DBAJĄCE O CZYSTOŚĆ KOŚCIOŁA

Spotkania w soboty o 14.00
Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec

 

Troska o kościół parafialny jest obowiązkiem wszystkich parafian, a wygląd kościoła jest wizytówką całej parafii. Nasi Parafianie zawsze troszczyli się o wygląd i czystość swojej świątyni. Od roku 1994 troskę o czystość kościoła przyjęły na siebie Panie, które w każdą sobotę, a w razie potrzeby częściej gruntownie sprzątają całe wnętrze naszego kościoła. Utworzenie tej Grupy było odpowiedzią na apel Księdza Proboszcza skierowany do wszystkich Parafian. Bogu dzięki, ze są Parafianie, którym troska o kościół parafialny leży głęboko na sercu. Wszystkim Paniom dbającym o czystość naszego składamy serdeczne 'Bóg zapłać!'


ORKIESTRA PARAFIALNA

 

 

Spotkania i próby organizowane według potrzeb
Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec

 

Orkiestra dęta towarzyszy uroczystościom parafialnym w Kamieniu od dawien dawna. Kościelna Orkiestra do roku 1930 była prowadzona przez Piotra Skrzypczyka, w latach 1930 - 1955 orkiestrę prowadził jego syn Jan Skrzyczyk. W latach 1955 - 1970 orkiestrą dyrygował Konrad Wójcik. W roku 1970 orkiestrę prowadził mieszkaniec Dąbrówki Wielkiej Franciszek Wójcik, po nim w roku 1976 kierownictwo orkiestry objął Roman Opara, który prowadził ją do roku 1990. Następnym dyrygentem kościelnej orkiestry w Kamieniu był Edward Grohsfeld, który po 16 latach pałeczkę dyrygenta przekazał Mateuszowi Giołbasowi i Marcelowi Kamratowi.

 

 

 

 

 

Przez wiele lat Orkiestra Parafialna swoją grą uświetniała uroczystości kościelne i do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w życiu Parafii. W tej krótkiej notatce godzi się wspomnieć Kazimierza Szatona byłego dyrygenta orkiestry Kopalni Węgla Kamiennego Waryński, który rozpisał większość utworów na poszczególne instrumenty.

 

Wszystkim muzykom z Parafialnej Orkiestry składamy serdeczne podziękowania za piękną grę i za ubogacanie naszych kościelnych uroczystości.

 

 

 

 

 


DEKORATORZY KOŚCIOŁA

Termin spotkań podawany w ogłoszeniach parafialnych
Opiekun: ks. proboszcz Dariusz Borowiec

 

Parafianie w Brzozowicach - Kamieniu zawsze troszczyli się o wygląd swojej świątyni, odpowiednio ją przygotowując do świąt i wielkich uroczystości kościelnych. W roku 1980 utworzyła się Grupa Dekoratorska, której przez długie lata przewodził pan Edward Przybyłek. Panowie z Grupy Dekoratorskiej z wielkim zaangażowaniem przygotowują wystrój kościoła odpowiedni do przeżywanego okresu liturgicznego. Ze szczególną pasją budują Stajenką Bożonarodzeniową, Boży Grób oraz przygotowują Ciemnicę.

 

Za ich trud i poświęcenie serdecznie im dziękujemy i zapraszamy jeszcze inne, artystycznie uzdolnione osoby do współpracy w służbie naszemu parafialnemu kościołowi.

 

 

 

 

 


CZCICIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 Miesięczne spotkania podczas nabożeństw i Mszy św. w trzeci piątek każdego miesiąca


CZCICIELE MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

Modlitewne spotkania w środy podczas nabożeństwa o 8.40


CZCICIELE ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Modlitewne spotkanie we wtorki podczas nabożeństw po rannej Mszy św.


menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Piekary Śląskie - Kamień, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221.