Pielgrzymki

 

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO MATKI BOSKIEJ PIEKARSKIEJ

 

ostatnia niedziela maja

 

 

PARAFIALNA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

 

5-dniowa odbywa się po zakończeniu roku szkolnego na samym początku wakacji letnich

 

 

ŚLUBOWANA PARAFIALNA PIESZA PIELGRZYMKA DO MATKI BOSKIEJ PIEKARSKIEJ

 

ostatnia sobota sierpnia

 

 

PIELGRZYMKA KOBIET I DZIEWCZĄT DO MATKI BOSKIEJ PIEKARSKIEJ

 

niedziela po uroczystości Wniebowzięcia NMP

 

 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚWIĘTEJ ANNY

 

we wrześniu na odpust Podwyższenia Krzyża Świętego

 

 

PARAFIALNE PIELGRZYMKI ŚLADAMI BISKUPA NANKERA

 

do miejsc związanych z życiem i posługiwaniem Sługi Bożego Biskupa Nankera

 

 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA ZAGRANICZNA

 

odbywa się w czasie letnich wakacji, jej trasa i termin podawane są na początku nowego roku kalendarzowego.

 

menu